Configurations Error(!)

TED Talks #5 – Bryan Stevenson talar om orättvisor kring dödsstraff.

7 mars, 2012 · by WeRun

Bryan Stevenson, utbildad vid New York University School of Law och Harvard Law School får kanske den längsta stående ovationen efter hans tal i TED Talks. Se det nedan:

YouTube Preview Image